Newsletter CRSP

Sociálním pracovníkům nabízíme vzdělávámí v oblasti hyperaktivity u dětí a práce s rodinami s dětmi s ADHD:

Veškeré informace o vzdělávání pro sociální pracovníky neleznete na našich tématických webových stránkách

www.neklidne-deti.cz