Newsletter CRSP

Výcvik lektorů Kurzu efektivního rodičovství tvoří 6 celodenních setkání s celkovou časovou dotací 48 hodin.

Nezbytné předpoklady pro lektorské vyškolení:

  • absolvování základního rodičovského Kurzu efektivního rodičovství - je zapotřebí, aby budoucí lektor koncept přijal a začal ho aplikovat ve svém životě. Kurz si lze doplnit i po absolvování lektorského kurzu.

  • vlastní rodičovská zkušenost je výhodou

Součástí vzdělávacího programu je získání manuálu pro lektory a sady kopírovatelných pracovních listů pro rodiče.

Absolvent obdrží Osvědčení s akreditací u MPSV.


Lektorům Kurzů efektivního rodičovství nabízíme navazující vzdělávání ve formě jedno- či dvoudenních seminářů a workshopů nebo individuálních konzultací.


Podrobné informace včetně termínů a možností přihlášení naleznete na našem webu

www.efektivnirodicovstvi.cz