Newsletter CRSP

Vize CRSP

Upevněním a prohloubením manželských a rodinných vztahů a podporou rodinných hodnot přispívat k morální a duchovní obnově naší společnosti.

Poslání CRSP

Podporovat hodnoty manželství a rodiny ve všech fázích vývoje, hájit zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách.

Veškeré aktivity a služby Centra pro rodinu a sociální péči jsou poskytovány na základě principů a zásad obsažených v Etickém kodexu organizace.

Cíle CRSP

 1. Hájit zájmy rodin na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat v rozvoji prorodinných služeb.

 2. Nabízet vzdělávací programy a poradenství pro rodiny.

 3. Nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání.

 4. Poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory.

 5. Doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi.

 6. Hájit zájmy a práva dětí.

 7. Podporovat neúplné a doplněné rodiny a rodiny s dětmi se specifickými potřebami, napomáhat jim v překonávání problémů souvisejících s jejich konkrétní situací.

 8. Podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří.

 9. Zvyšovat a prohlubovat kompetence odborných pracovníků prorodinných organizací.

 10. Rozvíjet spolupráci s dalšími prorodinnými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb rodinám.

Činnost

CRSP nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací, poradenské a pastorační programy, a také podporu v obtížných životních situacích.

Cílová skupina

 • partneři, snoubenci a manželé

 • nastávající rodiče

 • rodiče s dětmi

 • neúplné rodiny

 • rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi

 • pěstounské a osvojitelské rodiny

 • senioři

 • odborníci (sociální a pedagogičtí pracovníci, lektoři, pracovníci s rodinami)

 • široká veřejnost