Newsletter CRSP

logo trojlistekSlužba TROJLÍSTEK sblížení tří generací® je v Centru pro rodinu a sociální péči poskytována od roku 2012
a vychází ze zkušenosti rakouské služby Oma-Dienst.

Jedná se o zprostředkování partnerství mezi rodinami a náhradními babičkami.

Cílem služby Trojlístek je usnadnění návratu na trh práce rodičům dětí do 15 let věku a současně vytváření možnosti přivýdělku pro ženy zralého věku. Rodiče dětí předškolního a školního věku se díky této službě mohou seznámit se ženou, která bude v rodině zastávat roli náhradní babičky. Ženám zralého věku tato služba nabízí možnost seberealizace v prarodičovské roli.

Principy služby Trojlístek jsou:

  • dobrovolnost zapojených stran
  • uzavření smlouvy mezi klientem a poskytující organizací
  • dodržování Etického kodexu a Standardu služby Trojlístek
  • péče pouze o dítě, vztah a hlídání, nikoliv domácí práce
  • setkávání rodiny a náhradní babičky alespoň jednou týdně

Veškeré informace včetně možností zapojení se do služby naleznete na webu

www.trojlistek.com