Newsletter CRSP

Seniorům nabízíme sociálně aktivizační službu pro seniory Bok po boku zaměřenou na podporu aktivního života seniorů. Služba probíhá individuálně nebo formou skupinových setkání a je poskytována ambulantně v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči nebo v přirozeném prostředí klienta.

V Centru pro rodinu a sociání péči byl vyvinut unikátní aktivizační program pro seniory KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®, který podporuje seniory v dlouhodobém setrvání v jejich přirozeném prostředí a oddálení doby nezbytné ústavní péče. V průběhu let 2014–2016 byl celý tento program přesměrován na partnerskou organizaci Spokojený senior – KLAS z.s, která program koordinuje, uděluje licence k provozování jednotlivých "KLASŮ" a poskytuje animátorům metodické vedení.


Centrum pro rodinu a sociální péči velmi úzce spolupracuje s organizací Spokojený senior – KLAS z.s., který pro seniory nabízí

  • KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
  • vzdělávací programy - kurzy Předseda klubu seniorů, Vedoucí farního společenství, nástavbové kurzy a specializované semináře

  • volnočasové aktivity - jazykové a počítačové kurzy, cvičení pro seniory, trénink paměti

  • pobytové akce - pobyty pro seniory, pro prarodiče s vnoučaty, příměstské aktivity 55+