Newsletter CRSP

adhd rgb 600Centrum pro rodinu a sociální péči se práci s rodinami s dětmi se syndromem ADHD věnuje od roku 1999, a je tak jednou z nejzkušenějších organizací pro tuto oblast v České republice.

V rámci našich aktivit nabízíme skupinové programy pro děti a jejich rodiče, které jsou zaměřeny na trénink sociálních a emočních dovedností a na podporu dozrávání nervového systému dítěte s vývojem k LMD (lehké mozkové dysfunkce). Ve skupinové práci jsou využívány terapeutické prvky (muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, psychomotorika).

Naši ucelenou a přehlednou nabídku programů a služeb v oblasti problematiky ADHD naleznete na webu

www.neklidne-deti.cz