Newsletter CRSP

logo ESF OPZ

Příměstské tábory realizujeme díky projektu Rodina i kariéra - není žádná bariéra, financovaného prostředictvím ESF, OP Z, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000251

Příměstské tábory v CRSP

Pro rodiče dětí na 1. stupni ZŠ

Během letních prázdnin, pondělí–pátek

V době školního volna o podzimních a jarních prázdninách

Pobyt na táboře zdarma, hradí se strava, jízdné a vstupné