Newsletter CRSP

logo KER s RMáte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv?  •  Co si počít, když dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly či domácí práce?  •  Mrzí vás, že se odchod z domu neobejde bez křiku, připomínání či odmlouvání?  •  Zdá se vám, že vás vaše děti neposlouchají?  •  Že dělají často pravý opak toho, než co byste vy jako rodiče potřebovali?

CRSP je držitelem registrované značky Efektivní rodičovství a je garantem vzdělávacího programu pro rodiče Kurz efektivního rodičovství.


Tento program pomáhá rodičům:

  • lépe rozumět svým dětem
  • vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti
  • správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je
  • řešit konflikty a předcházet špatnému chování

Ucelenou nabídku rodičovského vzdělávání naleznete na našem webu

www.efektivnirodicovstvi.cz