Newsletter CRSP

Základní informace

Otevřená podpůrná skupina pro rodiče.

Nabízíme Vám setkání rodičů, kteří prožívají ztrátu dítěte. Budete mít možnost sdílení v bezpečném prostředí empatie a důvěry.

Můžete získat nové kontakty i konkrétní pomoc, jak se se ztrátou dítěte vyrovnat.

Setkání probíhají pravidelně. Je třeba se předem přihlásit koordinátorce setkání.

Termín:

vždy v pátek od 16.30 do 18.30 hodin

20. 10. 2017 • 10. 11. 2017 • 15. 12. 2017

Kde:

Rezidence Tovaryšstva Ježíšova, Kozí 8 Brno (20. 10. mimořádně)

Poradna, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena:

zdarma

Provázejí: MUDr. Hana Levíčková, P. Josef Čunek, SI