Newsletter CRSP

Základní informace

 

Termín:

20. ledna 2018, 9 - 14 hodin

Kde:  Klubový sál CRSP, BIskupská 7 Brno

Duchovní:

Vstupné:  dobrovolné

Program:

 mše svatá, zamyšlení nad tématem, modlitba, ztišení, setkání ve společenství, společná četba Písma svatého

Stravování:   je možné zajistit společný oběd

Povzbuzení pro rozvedené pronesl v promluvě při bohoslužbě pro rozvedené 18. 4. 2015 generální vikář brněnské diecéze
Mons. Jiří Mikulášek.

Na tento program můžete přispět libovolnou částkou prostřednictvím darovacího formuláře.

Sdílet na signálech