Newsletter CRSP

Základní informace

Termín:

13. 1. 2018, 9.00–14.00 hodin

Kde: Klubový sál CRSP, BIskupská 7 Brno

Duchovní:

 R. D. Ing. Jan Kotík, farář v Brně - Řečkovicích 

Vstupné: dobrovolné

Program:

mše svatá, zamyšlení nad tématem, modlitba, ztišení, setkání ve společenství, společná četba Písma svatého

Stravování:  je možné zajistit společný oběd

Povzbuzení pro rozvedené pronesl v promluvě při bohoslužbě pro rozvedené 18. 4. 2015 generální vikář brněnské diecéze
Mons. Jiří Mikulášek.

 

Sdílet na signálech