Newsletter CRSP

logo ESF OPZ


Dětské kluby realizujeme díky projektu Rodina i kariéra - není žádná bariéra, financovaného prostřednictvím ESF, OP Z, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000251

Dětské kluby v CRSP

Pro rodiče dětí na 1. stupni ZŠ

Služba suplující nedostatečné kapacity ve školních družinách

Každé všední odpoledne v průběhu školního roku, 13.00–17.00 hod.

Zajištění doprovodu dítěte ze školy či z/do kroužku

Účast v klubu je zdarma, hradí je pouze případné jízdné či vstupné