Newsletter CRSP

Projekt Prevence rizikového chování dětí s ADHD se zaměřuje na primární prevenci u hyperaktivních dětí (děti s ADHD), které jsou vznikem rizikového chování ohroženi více než jejich vrstevníci. Pro tyto děti jsou typické rizikové faktory vztahující se k jejich duševním problémům. Cílem projektu je systematická práce s těmito dětmi v třídním kolektivu i mimo něj, individuálně i skupinově.V rámci projektu jsou realizovány tři aktivity - Trénink sociálních a emočních dovedností, Mobilní poradna ve školách a Moderované diskuze.

Trénink sociálních a emočních dovedností (TreDo) TreDo bude probíhat v prostředí třídního kolektivu a to hravou a pro děti přijatelnou formou. Dítěti
s ADHD tento trénink umožní natrénovat potřebné sociální a emoční dovednosti a to přímo v kolektivu dětí, se kterými se každý den potkává a zažívá také spoustu rizikových situací. Díky práci s celou třídou bude možné postupně zlepšit postavení dítěte s ADHD v kolektivu, což bude mít za následek eliminaci rizikového chování dítěte s cílem upoutat spolužáky nevhodným způsobem.

Mobilní poradna ve školách - poradenství ve škole povede pracovník žadatele, který se orientuje v problematice rizikového chování dětí s ADHD, přítomen může být rovněž školní metodik prevence. Cílem aktivity je podpořit prevenci rizikového chování dětí s ADHD ve školách a to jak skrze poradenství pro děti, jejich rodiče, tak pro pedagogy a další pracovníky škol.

Moderované diskuze - diskuze bude řízena moderátorem a asistentem, zároveň budou ke každému tématu připraveny i pomůcky a podpůrný materiál. Diskuzní témata se budou týkat oblastí rizikového chování, ve kterých je riziko vzhledem k jejich diagnóze nejvyšší (závislosti na omamných látkách, gambling, sexuální rizikové chování, agresivita aj.), tyto témata budou dětem představována, osvětlována a následně vedena diskuze vhodnou a poutavou formou.

Kontaktní osoba
Mgr. Markéta Dobiášová
tel.: 518 328 816
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Financováno:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo MSMT